Tēnā koutou e aku whakatamarahi ki te rangi, e aku whakateitei ki te whenua!

Kia whakamōhio noa atu, ka tūwhera te rauna haumitanga o Te Mātawai, Te Arawarohe hai te Tūrei 22 o Mei, tae atu ki te 25 o Hune, Whakapā atu ki te whārangiipurangi https://www.tematawai.maori.nz  ngā whakamahukitanga.

The Te Mātawai Funding Round for the Te Arawa Rohe will open on Tuesday 22 May until 25 June 2018. Te Whare Kōrero o Tūhourangi, the cultural subcommittee of the Tūhourangi Tribal Authority, is actively encouraging individuals, whānau and hapū who are, or want to be, actively committed to te reo Māori to apply. For more detailed information, checkout the website at  https://www.tematawai.maori.nz

The main focus areas of the fund are supporting initiatives that; 

– strengthen te reo usage for whānau, hapū & iwi

– grow te reo  usage in homes, on the marae and in the community

– strengthen the quality of te reo used in those spaces.

A few key points to consider if you’re contemplating applying:

applications must be supported by marae, hapū or iwi.

applications must be consistent with the marae / hapū / iwi reo strategy

applications (and any subsequent reports) must be submitted in te reo Māori

Applications are made online and can be found on the Mātāwai homepage.

Te Whare Kōrero o Tūhourangi will host a couple of sessions over the coming weeks to explain the process and help people who might be interested in applying for funding. The Tūhourangi Reo and Tikanga Strategy 2018-2022 will be available on the Tūhourangi webpage and facebook page shortly. If you have any query, email Jacob Tapiata at jtapsnr@gmail.com.

Te Arawa kia mau ki reo tuku iho!

Te Whare Kōrero o Tūhourangi